Wat is ergotherapie?

Ergotherapie richt zich op het (weer) mogelijk maken van het uitvoeren van handelingen in het algemeen dagelijkse leven, zoals zelfverzorging, het uitvoeren van hobby’s, leuke activiteiten doen, huishouden en werken.
Houvast Fysiotherapie