Wat is ergotherapie?

Ergotherapie richt zich op het (weer) mogelijk maken van het uitvoeren van handelingen in het algemeen dagelijkse leven, zoals zelfverzorging, het uitvoeren van hobby’s, leuke activiteiten doen, huishouden en werken.

Welke disciplines hebben jullie?

Naast fysiotherapie bieden wij verschillende disciplines aan zoals ergotherapie, oefentherapie, manuele therapie en oedeemtherapie.

Wat is sportfysiotherapie?

Sportfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie, waarbij de nadruk ligt op preventie, voorlichting en behandeling van de sportblessures.
Houvast Fysiotherapie