Ergotherapie richt zich op het (weer) mogelijk maken van het uitvoeren van handelingen in het algemeen dagelijkse leven, zoals zelfverzorging, het uitvoeren van hobby’s, leuke activiteiten doen, huishouden en werken.